Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte şairi: Şeyh Gâlip Dede
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Yine zevrak-î derûnum kırılıp kenâre düştü
Dayanır mı şîşedir bu reh-i seng-sâre düştü
Reh-i Mevlevîde Gâlib bu sıfatla kaldı hayrân
Kimi terk-i nâm u şâne kimi it`ibare düştü

Terennüm:
Yâr yâr dilde nihânım
Dost dost kaşı kemânım
Tâkat mı gelir o çeşm-i meste
Elbette olur gören şikeşte
Yâr yâr af eyle efendim

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenara düştü

Necmi Rızâ Ahıskan

Necmi Rıza Ahıskan - Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Yine Zevrâk-ı Derûnum (PEŞREVLİ)(MAHUR)R.G.

Notası

Yine zevrak-î derûnum kırılıp kenâre düştü notası - 1
Yine zevrak-î derûnum kırılıp kenâre düştü notası - 2

Bir yanıt yazın