Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte şairi: Şeyh Gâlip Dede
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Yine, zevrak-î derûnum kırılıp, kenâre düştü
Dayanır mı, şîşedir bu, reh-i seng-sâre, düştü?
Reh-i Mevlevîde Gâlib, bu sıfatla, kaldı hayrân
Kimi, terk-i nâm u şâne, kimi it`ibare, düştü

Terennüm:
Yâr yâr, dilde, nihânım
Dost dost, kaşı, kemânım
Tâkat mı, gelir o, çeşm-i meste?
Elbette olur, gören, şikeşte
Yâr yâr, af eyle, efendim

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenara düştü

Necmi Rızâ Ahıskan

Necmi Rıza Ahıskan - Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Yine Zevrâk-ı Derûnum (PEŞREVLİ)(MAHUR)R.G.

Notası

Yine, zevrak-î derûnum kırılıp, kenâre düştü notası - 1
Yine, zevrak-î derûnum kırılıp, kenâre düştü notası - 2

Bir yanıt yazın