Yok başka yerin lutfu ne yazdan ne de kıştan şarkısı

Sözleri

Yok başka yerin lûtfu ne yazdan ne de kıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan
Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan

İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar
Düşsün suya yer, yer erisin eski zamanlar
Sarsın bizi akşamla şarap rengi dumanlar
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan

Gazeli:
Of of, fethettiniz ay parlayarak şen gülerekten
Gündüz koya sen gel gece kalsın aya nöbet
Ses çıkmıyor artık ne kürekten ne yürekten
Emret güzelim istediğin şarkıyı emret
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış’tan

Eserin künyesi

Beste: Münir Nurettin Selçuk
Güfte: Behçet Kemâl Çağlar
Makam: Nihâvend makamı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Münir Nurettin Selçuk

MÜNİR NURETTİN SELÇUK Kalamış

Emel Sayın

Notası

Yok başka yerin lûtfu ne yazdan ne de kıştan notası