Nasibin Mehmet Yürü

Eserin künyesi

Bestecisi: Nasîbin Mehmet Yürü
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yoktur emeli aşkın o parlak seherinde
Var başka hayât arzın o solgun kamerinde
Şebnemleri bülbülleri hep eski yerinde
Kır saçları sevdâma güneşler saçıyorken

Video yorumları

Mediha Demirkıran

Filiz Tram

Tülin Kuşoğlu

Notası

Yoktur emeli aşkın o parlak seherinde notası

Bir yanıt yazın