Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Güfte şairi: Mahmud Celâleddin Paşa
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Zannım bu ki cânâ beni kurbân edeceksin
Verdim sana can işte ne fermân edeceksin
Derdim büyüdü dilde ne dermân edeceksin
Verdim sana cân işte ne ferman edeceksin

Hicr âteşine sînemi yakmaz diye sandım
Va’d eylediğin vuslata gerçekten inandım
Cânım bana rahm eyle firâkından usandım
Verdim sana cân işte ne ferman edeceksin

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Zannım bu ki cânâ beni kurbân edeceksin

Mediha Şen Sancakoğlu

MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU - ZANNIM BU Kİ CANA BENİ KURBAN EDECEKSİN & PEŞREV &

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Zannım Bu Ki Cânâ Beni Kûrban Edeceksin (PEŞREVLİ) (HİCAZ)R.G.

Notası

Zannım bu ki cânâ beni kurbân edeceksin notası

Bir yanıt yazın