Şevki Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Güfte şairi: Mahmud Celâleddin Paşa
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Zannım bu ki, cânâ, beni kurbân, edeceksin
Verdim sana, can işte, ne fermân, edeceksin?
Derdim, büyüdü dilde, ne dermân, edeceksin?
Verdim sana, cân işte, ne ferman, edeceksin?

Hicr âteşine, sînemi, yakmaz diye, sandım
Va’d eylediğin, vuslata, gerçekten, inandım
Cânım bana, rahm eyle, firâkından, usandım
Verdim sana, cân işte, ne ferman, edeceksin?

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Zannım bu ki cânâ beni kurbân edeceksin

Mediha Şen Sancakoğlu

MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU - ZANNIM BU Kİ CANA BENİ KURBAN EDECEKSİN & PEŞREV &

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Zannım Bu Ki Cânâ Beni Kûrban Edeceksin (PEŞREVLİ) (HİCAZ)R.G.

Notası

Zannım bu ki, cânâ, beni kurbân, edeceksin notası

Bir yanıt yazın