Bimen Şen

Eserin künyesi

Bestecisi: Bimen Şen
Makâmı: Acem aşîrân makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Zehr olsa bile nûş edelim câm-ı şârabın
Hep neşve-i aşkınla gönül mest-ü harâbın
Rindâne değildir bu sözüm ayni hakîkat
Oldum yine sevdâ-yı hayâlinle türâbın

Video yorumları

Melihat Gülses

Melihat GÜLSES-Zehr Olsa Bile Nûş Edelim Câm-ı Şarâbın (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Ârif Sâmi Toker

Arif Sami Toker - Zehr olsa bile nûş edelim câm-ı şârabın

Orhan Saygıcı

zehrolsa bile nûş edelim cam ı şarabın

Mustafa Doğan Dikmen

M.Doğan DİKMEN-Zehr Olsa Bile Nûş Edelim Câm-ı Şarâbın (ACEM AŞİRÂN)R.G.

Notası

Zehr olsa bile nûş edelim câm-ı şârabın notası

Bir yanıt yazın