Manyasîzâde Refik Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Manyasîzâde Refik Bey
Güfte şairi: Nâmık Kemâl
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Zevkin, ne ise, söyle, hicâb eyleme, benden
Zannım seni, ya bâde, ya mutrîbdir eden, şen
Çoktan beri, mûtâdın iken, sohbet-i gülşen
Hiç de, bu kadar, arz-ı neşât, eylemedin, sen
Gel, bir daha, gülhandene, kurbân olayım, ben

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Radyo Programı (Suzinâk) I

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri - Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden

Mehmet Güntekin

Mehmet Güntekin - Zevkin Ne İse Söyle Hicap Eyleme Beni (Official Video)

Notası

Zevkin, ne ise, söyle, hicâb eyleme, benden notası - 1
Zevkin, ne ise, söyle, hicâb eyleme, benden notası - 2

Bir yanıt yazın