Manyasîzâde Refik Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Manyasîzâde Refik Bey
Güfte şairi: Nâmık Kemâl
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden
Zannım seni ya bâde ya mutrîbdir eden şen
Çoktan beri mûtâdın iken sohbet-i gülşen
Hiçde bu kadar arz-ı neşât eylemedin sen
Gel bir daha gülhandene kurbân olayım ben

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Radyo Programı (Suzinâk) I

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri - Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden

Mehmet Güntekin

Mehmet Güntekin - Zevkin Ne İse Söyle Hicap Eyleme Beni (Official Video)

Notası

Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden notası - 1
Zevkin ne ise söyle hicâb eyleme benden notası - 2

Bir yanıt yazın