Zeybeklerle gezer dağlar başında

Eserin künyesi

Besteleyen: Şevki Bey
Sözünü yazan: Ahmet Reşat Paşa
Makamı: Uşşak makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Zeybeklerle gezer dağlar başında
Efeciğim (efeciğim) gençtir, (gençtir) on üç on dört yaşında
O güzellik bu güzellik olmaz (olmaz) elmas (elmas) taşında
Efeciğim (efeciğim) gençtir, onüç ondört yaşında

Çıkılır mı efem (efem) bu bayırlar bu dağlar
Nerde olsak (nerde olsak) efem (efem)
Elbet bizi tutarlar Efem sonra (efem sonra)
Sana (sana) bana (bana) kıyarlar

Video yorumları

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Zeybeklerle gezer dağlar başında

Recep Birgit

Recep Birgit - Zeybeklerle gezer dağlar başında

Güzin Değişmez ve Doç. Dr. Adnan Çoban

Zeybeklerle gezer dağlar başında - Güzin Değişmez ve Adnan Çoban

Gönül Aköz

Gönül AKÖZ-Zeybeklerle Gezer Dağlar Başında (UŞŞAK)R.G.

Notası

Zeybeklerle gezer dağlar başında notası

Yorumunuz