Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür

Eserin künyesi

Besteleyen: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Sözünü yazan: Ulvî
Makamı: Nevâ makâmı
Usûlü: Muhammes usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür?
Âşıkın ârâm-ı cânı gül müdür, bülbül müdür?
Bülbül ağlar, gül güler derler meseldir Ulviyâ
Fâş eden râz-ı nihânı gül müdür, bülbül müdür?

Video yorumları

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Zeyn Eden Bağ-ı Gül Müdür Bülbül Müdür (NEY TAKSİMLİ) (NEVA)R.G.

Hasan Eylen

Hasan Eylen - Zeyn Eden Bağ-ı Cihanı Gül Müdür Bülbül Müdür

Notası

Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür notası - 1
Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür notası - 2

Yorumunuz