Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Güfte şairi: Ulvî
Makâmı: Nevâ makâmı
Usûlü: Muhammes usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür?
Âşıkın ârâm-ı cânı gül müdür, bülbül müdür?
Bülbül ağlar, gül güler derler meseldir Ulviyâ
Fâş eden râz-ı nihânı gül müdür, bülbül müdür?

Video yorumları

Orhan Saygıcı

Hasan Eylen

Notası

Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür notası - 1
Zeyn eden bağ-ı cihânı gül müdür bülbül müdür notası - 2

Bir yanıt yazın