Zil şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı şarkısı

Sözleri

Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı
Şevk akşamında Endülüs üç def’a kırmızı

Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neş’esiyle bu akşam bu zildedir

Alninda halka halkadır âşufte kâkülü
Göğsünde yosma Gırnata’nın en güzel gülü

Altın kadeh her elde, güneş her gönüldedir
İspanya varlığıyla bu akşam bu güldedir

Raks ortasında bir durup oynar yürür gibi
Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi

Gül tenli kor dudaklı kömür gözlü sürmeli
Şeytan diyor ki sarmalı, yüz kerre öpmeli

Gözler kamaştıran şala, meftûn eden güle
Her kalbi dolduran zile, her sîneden: “Ole!”

Eserin künyesi

Beste: Münir Nurettin Selçuk
Güfte: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makam: Kürdîli hicazkâr makamı
Usûl: Yürük semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Münir Nurettin Selçuk

Münir Nurettin Selçuk - Endülüste Raks (1948)

Nesrin Sipâhi

Endülüste Raks - Nesrin Sipahi (Official Audio)

Notası

Zil şal ve gül bu bahçede raksın bütün hızı notası