Zülfüne dil-besteler zülf-ü perîşânın kadar

Eserin künyesi

Bestecisi: Asdik Ağa
Güfte şairi: Fuzûlî
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Zülfüne dil-besteler zülf-ü perîşânın kadar
Görmedim sayyâd-ı dil âlemde müjgânın kadar
Ben değil görmüşmüdür çeşm-i felek ânın kadar
Uğruna cânım fedâdır sev beni cânın kadar
Merhamet kıl sevdiğim meftûnuna şânın kadar

Video yorumları

Murat Irkılata

Hicaz Şarkı - Zülfüne dil-besteler (Gönül Makamı)

Alper Diler

Alper DİLER-Zülfüne Dil Besteler Zülf-i Perîşânın Kadar (HİCAZ)R.G.

Notası

Zülfüne dil-besteler zülf-ü perîşânın kadar notası - 1
Zülfüne dil-besteler zülf-ü perîşânın kadar notası - 2