Kanûnî Hacı Ârif Bey’in sultânîyegâh saz semâîsi

Eserin künyesi

Beste: Kanûnî Hacı Ârif Bey
Makam: Sultânîyegâh makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Ney: Ahmed Şahin ve Tanbur: Dr. Murat Sâlim Tokaç ve Kanun: Atilla Akıntürk

Sultâniyegâh Saz Semaisi - Bestekarı: Kanunî Hacı Arif Bey #GönülMakamı

Notası

Kanûnî Hacı Ârif Bey'in sultânîyegâh saz semâîsi notası

Yorumunuz