Kemâl Niyâzi Seyhun

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemâl Niyâzi Seyhun
Makamı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Tanbur: Dr. Murat Sâlim Tokaç ve Kemençe: Emre Erdal

Hicazkâr Saz Semaisi - Bestekârı: Kemal Niyazi Seyhun #GönülMakamı

Notası

Kemâl Niyâzi Seyhun'un hicazkâr saz semâîsi notası - 1
Kemâl Niyâzi Seyhun'un hicazkâr saz semâîsi notası - 2

Bir yanıt yazın