Emre Erdal

Emre Erdal, 1981 yılında Ankara’da dünyâya geldi. İlk müzik eğitimini babasından aldı. 1992 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü Hazırlayıcı Birimi’ne girdi. Kamuran Erdoğru’dan İstanbul Kemençesi öğrendi.

Orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, 1998 yılında yine aynı okul bünyesindeki Çalgı Eğitim Yüksek Bölümü’nde lisans eğitimine devam etti ve ileri icra teknikleri eğitimi aldı.

Konservatuar yıllarında; Cüneyd Orhon, Prof. Dr. Selâhattin İçli , Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, Erol Sayan, Göksel Baykut, Sâdun Aksüt, Fikret Kutluğ, Haydar Sanal, İhsan Özer ve Mehmet Emin Bitmez hocalarla çalışan Emre Erdal, 2004 yılında mezun oldu.

Emre Erdal, T.R.T. Ankara Radyosu sınavını kazandı ve 2003 – 2007 yılları arasında T.R.T. Ankara Radyo ve Televizyonu’nda yayınlanan programlarda toplu ve solo icralara katıldı. Hacettepe Üniversitesi Türk Müziği Kulübü’nde İstanbul kemençesi çaldı ve dersler verdi.

Aynı yıllarda T.R.T. Ankara Radyosu’nda tonmaysterlik eğitimi aldı. Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve Çok Sesli Müzikler bant kaydı, radyo yayını ve konserlerinde tonmayster olarak görev yaptı. 2007 yılında açılan sınavı kazanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’na kabul edildi.

Pek çok CD çalışması, reklam, dizi, film müziklerinde ve yirmiyi aşkın ülkede düzenlenen konserlerde yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki görevinin yanı sıra, 2010 yılından itibaren üyesi olduğu İncesaz ve Dü-Şems topluluklarında sanat çalışmalarına devam etmektedir. Kaynak: emreerdal.com

Bir yanıt yazın