Kemânî Rızâ Efendi’nin tâhir bûselik peşrevi

Eserin künyesi

Besteleyen: Kemânî Rızâ Efendi
Makamı: Tâhir bûselik makâmı
Usûlü: Muhammes usûlü
Formu: Peşrev formu

Video yorumları

Seyirname Tâhir-Bûselik Peşrevi

Notası

Kemânî Rızâ Efendi'nin tâhir bûselik peşrevi notası - 1
Kemânî Rızâ Efendi'nin tâhir bûselik peşrevi notası - 2

Yorumunuz