Tâhir bûselik makâmı, eserleri ve notaları

Tâhir bûselik makâmı, eserleri ve notaları

Tâhir bûselik makâmı dizisi, Tahir makâmı dizisine, yerinde buselik beşlisinin eklenmesiyle meydana gelmiştir.

  • Durağı: Dügah perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Güçlüsü: Neva perdesidir.
  • Yeden’i: Nim Zirgüle perdesidir.
  • Donanımı: Si koma bemol ve Fa bakiye diyez’dir.

Dizinin Seyri

İnici bir diziye sahip olan makâmının seyrine, genellikle tiz durak civarından başlanır. Tahir Makamının sesleri kullanılarak dolaşılır. Neva perdesinde asma kalış yapılır. Neva perdesine inilirken Fa bakiye diyez (Evç) naturel yapılarak Acem haline getirilir. Tekrar Tahir Makamının seslerine geçilir. Neva’da asma kalış yapıldıktan sonra pes seslere Buselik beşlisi sesleri kullanılarak inilir. Dügah perdesinde karar verilir.

Yorumunuz