Kemânî Rızâ Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Rızâ Efendi
Makamı: Tâhir bûselik makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Keman: İhsan Aslan ve Ud: Osman Nûri Özpekel

Osman Nuri Özpekel - Aslan Tahir Buselik Saz Semaisi Kemani Rıza Efendi

Notası

Kemânî Rızâ Efendi'nin tâhir bûselik saz semâîsi notası - 1
Kemânî Rızâ Efendi'nin tâhir bûselik saz semâîsi notası - 2

Bir yanıt yazın