Kemânî Tatyos Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Tatyos Efendi
Makamı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Kemençe: Derya Türkan ve Tanbur: Murat Aydemir

Suzinak Saz Semai- Ahenk : Derya Turkan - Murat Aydemir

Notası

Kemânî Tatyos Efendi'nin sûzinâk saz semâîsi notası - 1
Kemânî Tatyos Efendi'nin sûzinâk saz semâîsi notası - 2

Bir yanıt yazın