Kemânî Tatyos Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kemânî Tatyos Efendi
Makamı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Peşrev formu

Video yorumları

Notası

Kemânî Tatyos Efendi'nin sûzinâk peşrevi notası - 1
Kemânî Tatyos Efendi'nin sûzinâk peşrevi notası - 2

Bir yanıt yazın