Muâllim İsmail Hakkı Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Makamı: Acem kürdî makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Acem Kurdi Saz Semaisi

Notası

Muâllim İsmail Hakkı Bey'in, acem kürdî, saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın