Acem kürdî makâmı, eserleri ve notaları

Acem kürdî makâmı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Güçlüsü: Acem perdesidir. (İkinci derecede Nevâ)
  • Yeden’i: Rast perdesidir.
  • Donanımı: Si için küçük mücenneb bemolü donanıma yazılır.
  • Dizisi: Acem kürdî makâmı, Dügâh perdesi üzerinde (yerinde) Kürdi Dörtlüsü ve Nevâ perdesi üzerinde Bûselik Beşlisinden meydana gelir.

Dizinin Seyri

Makâmın seyrine genellikle dizinin üst tarafında bulunan seslerden başlanır. Acem perdesi sıkça kullanılarak, Nevâ perdesi üzerinde Bûselik Beşlisi seslerinde dolaşılarak, Güçlü olan Acem perdesinde asma kalış gösterilir.

Aynen Acem makâmı gibi, Bayâti dizisi ve Acem perdesindeki Çargâh Beşlisinin seslerini kullanır. Bu seslerde dolaşılarak Acem perdesinde kalış ve daha aşağıda Nevâ perdesinde asmak kalış yapılır. Daha sonra, Kürdi dizisinin sesleri kullanılarak, Dügâh perdesinde karar verilir.

Yorumunuz