Acem kürdi makamı, eserleri ve notaları

Acem kürdî makamı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Güçlüsü: Acem perdesidir. (İkinci derecede Nevâ)
  • Yeden’i: Rast perdesidir.
  • Donanımı: Si için küçük mücenneb bemolü donanıma yazılır.
  • Dizisi: Acem Kürdî makamı, Dügâh perdesi üzerinde (yerinde) Kürdi Dörtlüsü ve Nevâ perdesi üzerinde Bûselik Beşlisinden meydana gelir.

Dizinin Seyri

Acem Kürdî makamı seyrine genellikle dizinin üst tarafında bulunan seslerden başlanır. Acem perdesi sıkça kullanılarak, Nevâ perdesi üzerinde Bûselik Beşlisi seslerinde dolaşılarak, Güçlü olan Acem perdesinde asma kalış gösterilir.

Aynen Acem makamı gibi, Bayâti dizisi ve Acem perdesindeki Çargâh Beşlisinin seslerini kullanır. Bu seslerde dolaşılarak Acem perdesinde kalış ve daha aşağıda Nevâ perdesinde asmak kalış yapılır. Daha sonra, Kürdi dizisinin sesleri kullanılarak, Dügâh perdesinde karar verilir.