Muallim İsmail Hakkı Bey’in ferahfeza saz semaisi

Eserin künyesi

Beste: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Makam: Ferahfezâ makamı
Usûl: Aksak semaî usûlü
Form: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Münevver Beste Aydın (Kânun) ve Erkan Aydın (Ud)

Ferahfeza - Saz Semai - Muallim Ismail Hakkı Bey (1866- 1927)

Notası

Muâllim İsmail Hakkı Bey'in ferahfezâ saz semâîsi notası