Muâllim İsmail Hakkı Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Makamı: Ferahfezâ makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Münevver Beste Aydın (Kânun) ve Erkan Aydın (Ud)

Ferahfeza - Saz Semai - Muallim Ismail Hakkı Bey (1866- 1927)

Notası

Muâllim İsmail Hakkı Bey'in, ferahfezâ, saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın