Nâyi Osman Dede

Eserin künyesi

Bestecisi: Nâyi Osman Dede
Makamı: Segâh makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Notası

Nâyi Osman Dede'nin segâh saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın