Nâyî Said Dede

Eserin künyesi

Bestecisi: Nâyî Said Dede
Makamı: Şevk-efzâ makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Ney: Dr. Murat Sâlim Tokaç ve Kemençe: Emre Erdal

Şevkefza Saz Semaisi - Bestekarı: Said Dede

Notası

Nâyî Said Dede'nin şevk-efzâ saz semâîsi notası - 1
Nâyî Said Dede'nin şevk-efzâ saz semâîsi notası - 2

Bir yanıt yazın