Nedim Ağa’nın sultânîyegâh saz semâîsi

Eserin künyesi

Beste: Nedim Ağa
Makam: Sultânîyegâh makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Ney: Dr. Murat Sâlim Tokaç ve Klasik kemençe: Emre Erdal

Gönül Makàmı - TRT - Sultâniyegâh Saz Semâîsi - Nedim Ağa

Notası

Nedim Ağa'nın sultânîyegâh saz semâîsi notası

Yorumunuz