Neyzen Aziz Dede

Eserin künyesi

Bestecisi: Neyzen Aziz Dede
Makamı: Sabâ makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Saba Saz Semaîsi - Neyzen Aziz Dede

Notası

Neyzen Aziz Dede'nin sabâ saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın