Sabâ makâmı, eserleri ve notaları

Sabâ makâmı, eserleri ve notaları
  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: Çıkıcıdır.
  • Güçlüsü: Çargâh perdesidir.
  • Yeden’i: Rast perdesidir.
  • Donanımı: Si için koma bemolü, re için bakiye bemolü donanıma yazılır. Gerekli değişiklikler eser içinde gösterilir.
  • Dizisi: Sabâ makâmı, Çargâh perdesindeki Zirgüle’li Hicaz dizisine, yerinde Sabâ dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir.

Dizinin Seyri

Durak sesi civarından başlanır. Saba Dörtlüsünün sesleri kullanılarak dizinin seslerinde karışık dolaşılır. Çargâh perdesinde asma kalış yapılır. Çargâh perdesi üzerindeki Zirgüleli Hicaz dizisinin seslerine geçilerek gezinilir. Tekrar aşağıya inilerek Çargâh perdesinde kalış gösterilir. Bu arada bazı perdeler üzerinde de asma kalışlar yapılabilir. Son olarak Saba Dörtlüsünün sesleri kullanılarak Dügâh perdesinde karar verilir.

Yorumunuz