Raûf Yektâ Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Raûf Yektâ Bey
Makamı: Beyâtî arâban makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Bayâtîarabân Peşrev, Taksim ve Saz Semâisi

Notası

Raûf Yektâ Bey'in beyâtî arabân saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın