Tanburi Cemil Bey’in hicazkar saz semaisi

Eserin künyesi

Beste: Tanbûrî Cemil Bey
Makam: Hicazkâr makamı
Usûl: Aksak semaî usûlü
Form: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Tanbur: Dr. Murat Sâlim Tokaç ve Kemençe: Emre Erdal

Hicazkâr Saz Semaisi - Bestekârı: Tanburi Cemil Bey #GönülMakamı

Notası

Tanbûrî Cemil Bey'in hicazkâr saz semâîsi notası