Tanbûrî Cemil Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Cemil Bey
Makamı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Tanbur: Dr. Murat Sâlim Tokaç ve Kemençe: Emre Erdal

Hicazkâr Saz Semaisi - Bestekârı: Tanburi Cemil Bey #GönülMakamı

Notası

Tanbûrî Cemil Bey'in hicazkâr saz semâîsi notası - 1
Tanbûrî Cemil Bey'in hicazkâr saz semâîsi notası - 2

Bir yanıt yazın