Tanbûrî Cemil Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Cemil Bey
Makamı: Muhayyer makâmı
Usûlü: Aksak semaî ve yürük semaî usûlleri
Formu: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Muhayyer Saz Semaisi [ Miras © 2001 Kalan Müzik ]

Notası

Tanbûrî Cemil Bey'in muhayyer saz semâîsi notası

Bir yanıt yazın