Tanbûrî Cemil Bey’in şedd-i arabân saz semâîsi

Eserin künyesi

Beste: Tanbûrî Cemil Bey
Makam: Şedd-i arabân makâmı
Usûl: Aksak semaî ve Yürük semaî usûlleri
Form: Saz semâîsi formu

Video yorumları

Tanbur: Tanburî Cemil Bey

Tanburi Cemil Bey - Şedaraban Saz Semaisi [ Külliyat © 2016 Kalan Müzik ]

Notası

Tanbûrî Cemil Bey'in şedd-i arabân saz semâîsi notası - 1
Tanbûrî Cemil Bey'in şedd-i arabân saz semâîsi notası - 2

Tanbûrî Cemil Bey'in şedd-i arabân saz semâîsi notası - 3
Tanbûrî Cemil Bey'in şedd-i arabân saz semâîsi notası - 4

Yorumunuz