Şedd-i arabân makâmı, eserleri ve notaları

Şedd-i arâban makâmı özellikleri

Makâm, Zirgüleli Hicaz makâmı dizisinin, Yegâh perdesi üzerine göçürülmesiyle elde edilir.

  • Durağı: Yegâh perdesidir.
  • Seyri: İnicidir.
  • Güçlüsü: Neva perdesidir. (İkinci derece Rast)
  • Yeden’i: Kaba Nim Hicaz perdesidir.
  • Dizisi: Makâm, Zirgüle’li Hicaz makâmı dizisinin Yegâh perdesindeki inici şeddidir. O halde Yegâh perdesindeki Hicaz beşlisine 5.derece Dügâh perdesi üzerinde bir Hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir.

Makâmın seyri

İnici bir seyre sahip olan makâmın seyrine, genellikle Neva perdesi civarından başlanır. Bu perde üzerinde yarım karar yapılarak tekrar dizinin seslerinde dolaşılır. Sonra dizinin genişleme seslerine geçilerek, Neva üzerinde Hicaz’lı veya Hümayûn’lu olarak dolaşılır. Neva perdesine inilerek tekrar ana dizinin seslerine geçilir.

Çargâh perdesi üzerinde Bûselik’li kalış yapılabilir. Rast perdesinde ise Nikriz’li veya Nev’eser’li asma kalış gösterilebilir. Ana dizinin seslerine geçilerek, Yegâh üzerinde Hicaz Beşlisinin sesleri kullanılarak karara inilir. Yegâh perdesinde, Yedeni olan Kaba Nim Hicaz perdesi üzerinde gösterilerek karar verilir.

Bir yanıt yazın