Zeki Mehmed Ağa’nın hisar bûselik peşrevi

Eserin künyesi

Beste: Zeki Mehmed Ağa
Makam: Hisar bûselik makâmı
Usûl: Hafîf usûlü
Form: Peşrev formu

Video yorumları

Ney: Sadreddin Özçimi, Tanbur: Özer Özel, Kemençe: Derya Türkan ve Kanun: Göksel Baktagir

Kani Karaca- Darphane Konseri (2003)- Hisarbuselik Peşrevi- Zeki Mehmed Ağa

Notası

Zeki Mehmed Ağa'nın hisar bûselik peşrevi notası - 1
Zeki Mehmed Ağa'nın hisar bûselik peşrevi notası - 2

Yorumunuz