Eserin künyesi

Yöresi: Kırşehir yöresi
Kaynak kişisi: Neşet Ertaş
Derleyeni ve notaya alanı: Nidâ Tüfekçi
Formu: Türkü formu

Sözleri

Âhû gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir sözüm var diyemiyorum
Bilmem deli miyim mecnun gezerim
Sırrımı ellere veremiyorum
(Derdimi ellere diyemiyorum)

Helâl olsun al yanaktan aldığım
El uzadıp gonca gülün derdiğim
İnce belini datlı dilini sevdiğim
Gırılsın gollarım saramıyorum

Al yanaktan aldıcağım azıktır
Darama zülfünü gönlüm bozuktur
Öksüzüm garibim bana yazıktır
Destursuz yanına gelemiyorum

Video yorumları

Neşet Ertaş

Uğur Lök

İsmail Altunsaray

Yıldız Çam

Notası

Âhû gözlerini sevdiğim dilber notası

Bir yanıt yazın