Eserin künyesi

Yöresi: Orta Anadolu yöresi
Kaynak kişileri: Şemsi Yastıman ve Hacı Taşan
Derleyeni: Ali Canlı
Formu: Uzun hava formu (Bozlak)

Sözleri

Ankara’da yedim, tâze meyvayı
Boşa çiğnemişim, yalan dünyâyı
Keskin’den de sildirmeyin, künyayi

Bağlantı:
Söyleyin anama, anam ağlasın
Anamdan gayrısı, yalan ağlasın

Söyleyin anama, anam ağlasın
Babamın oğlu var, beni neylesin

Trene bindim de, tren salladı
Zalim doktor da, ciğerimi elledi
Eyi olursun diye de, köye yolladı

Söyleyin kardaşa, çalsın sazımı
Goyupta gidiyom, görpe kuzumu

Öyküsü

Ankara’da yedim, tâze meyvayı öyküsü

Anakara’nın Keskin ilçesinin Cin Ali köyünde, 1924 yılında Sefer adında bir erkek çocuk dünyâya gelir.

İlkokulu köyünde okuyan Sefer, 15 yaşından sonra ailesinin rençberlik işlerine yardım eder ve yürütür. Güçlüdür, kuvvetlidir Sefer. Köyde herkes tarafından da sevilir. 20 yaşına gelince, Seyfli köyünden Hatice’yi istetir.

Söz kesilir, düğün olur ve evlenirler. Aradan üç ay geçince, Sefer ince hastalık denilen vereme tutulur. Doktorlar bir çare bulamazlar. Ankara’ya götürülür ve 20 Haziran 1944 tarihinde garip Sefer ölür. Ankara’da yedim taze meyvayı türküsü, Sefer için yakılmıştır.

Video yorumları

Emel Taşçıoğlu

ANKARA'DA YEDİM TAZE MEYVAYI & SUNAYIDA DELİ GÖNÜL

Nilgün Kızılcı

nilgün kızılcı

Beste Özdemir

BESTE ÖZDEMİR- Ankarada yedim taze meyvayı (Bozlak)

Notası

Ankara’da yedim, tâze meyvayı notası

Bir yanıt yazın