Eserin künyesi

Yöresi: Sivas – Divriği yöresi
Kaynak kişisi: Âşık Ali Kızıltuğ
Derleyeni ve notaya alanı: Yücel Paşmakçı
Formu: Türkü formu

Sözleri

Dam üstünde, çul serer, loylu da yâr, leyli de yâr loy loy loy
Bilmem, bu kimi sever, halelim nenni de, gınalım nenni de, belalım nenni de nenni
Bunun, bir sevdüğü var, loylu da yâr, leyli de yâr loy loy loy
Günde, on çeşit geyer, halelim nenni de, gınalım nenni de, belalım nenni de nenni

Şunu, bana verseler loylu da yâr, leyli de yâr loy loy loy
Cihana, bildirseler halelim nenni de, gınalım nenni de, belalım nenni de nenni
Gitsem, yârin yanına loylu da yâr, leyli de yâr loy loy loy
Sabahtan, öldürseler halelim nenni de gınalım nenni de, belalım nenni de nenni

Ağ daşı, kaldırsalar loylu da yâr, leyli de yâr loy loy loy
Yılanı, öldürseler, halelim nenni de, gınalım nenni de, belalım nenni de nenni
Küçükten, yâr seveni loylu da yâr, leyli de yâr loy loy loy
Cennete, gönderseler halelim nenni de, gınalım nenni de, belalım nenni de nenni

Video yorumları

Seldâ Bağcan

Selda Bağcan - Dam Üstünde Çul Serer

Sevcan Orhan

Sevcan Orhan Dam üstüne çul serer

Notası

Dam üstünde, çul serer notası

Bir yanıt yazın