Eserin künyesi

Yöresi: Rumeli yöresi
Kaynak kişisi: Ârif Şentürk
Derleyeni: T.R.T.
Notaya alanı: Yücel Paşmakçı
Formu: Türkü formu

Sözleri

Drama köprüsünü, bre Hasan, gece mi, geçtin? (Hasan)
Ecel şerbetini, bre Hasan, ölmeden, içtin
Anadan, babadan bre Hasan, nasıl, vazgeçtin? (Hasan)

Bağlantı:
At martini, debreli Hasan, dağlar, inlesin
Drama maphusunda, bre Hasan, nâmın, yürüsün

Drama köprüsü, bre Hasan, dardır, geçilmez (Hasan)
Soğuktur suları, bre Hasan, bir tas, içilmez
Anadan geçilir, bre Hasan, yârdan, geçilmez (Hasan)

Öyküsü

Drama köprüsünü, bre Hasan, gece mi, geçtin türküsünün öyküsü

Debreli Hasan, Drama’da yetişmiş Debreli namıyla mübadele öncesi dönemde Drama – Serez – Sarisaban bölgelerinde faaliyet göstermiş bir halk kahramanı eşkıyadır.

Drama köprüsünü, o devrin haksızlıkla para kazanan, halkı ezen zenginlerinden aldığı haraçla yaptırmıştır.

Debreli Hasan’ın yaşadığı dönem kesinlikle bilinmemekle beraber, Çakırcali Efe ile çağdaş olduğu görüşleri, hatta atıştıklarına dair hikayeler, onun 1870 – 1920 yılları arasında Makedonya dağlarında egemen olduğunu göstermektedir.

Bu konuda halk arasında söylenen menkıbeye göre; Selânikli Yahudi bir tüccar, ticaret için İzmir’e gidecektir. “Eğer bu civar dağlarda hükümran olan Debreli’den geçsen, ege dağlarında Çakırcali’dan geçemezsin.” denir kendisine. Nitekim de öyle olur.

Debreli’nin çetesinde pek çok kişi yoktur. Bilinen, Kara kedi namıyla bir tek kızanı olduğudur. Halka onu sevdiren, eşkıya kişiliğinin en üstün tarafı ise, fakirlere yardım etmesi, bilhassa birbirini seven yoksul gençleri evlendirmesidir.

Bu konuda şöyle bir menkıbe de vardır: Evlenmek niyetinde olan dağlı bir genç, tek danasını almış, İskece pazarına inmektedir. Yolu, Debreli Hasan tarafından kesilir. Delikanlının evlenmek için parası olmadığınıı anlayan Debreli Hasan, kendisine düğün için yetecek parayı verir ve ayrıca danasını satmamasını da salık verip uğurlar.

Video yorumları

Suavi

Suavi - Drama Köprüsü Hasan Dardır Geçilmöez

Emel Taşçıoğlu

Drama Köprüsü Bre Hasan - Emel Taşcıoğlu (At Martini Debreli Hasan Dağlar İnlesin)

Deniz Toprak

Deniz TOPRAK -Drama Köprüsü

Notası

Drama köprüsünü, bre Hasan, gece mi, geçtin notası - 1
Drama köprüsünü, bre Hasan, gece mi, geçtin notası - 2

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:6 Temmuz 2024