Rumeli türkülerinin kaynak kişisi, derlemecisi ve yorumcusu Ârif Şentürk hakkında bilgiler ve ilgili olduğu türkülerimizin sayfaları.