Eserin künyesi

Yöresi: Gaziantep yöresi
Kaynak kişisi: Fırıncı Tâhir
Derleyeni ve notaya alanı: Emin Aldemir
Formu: Türkü formu

Sözleri

Evlerinde bir ipekten halı var
Şeker yemiş dudağında balı var
Ben de bildim bir vefasız yârim var

Bağlantı:
Ayıp derler kendi düşen ağlamaz
Ak üstüne kareleri bağlamaz

Sepet aldım bağa girdim üzüme
Yollar ırak yâr görünmez gözüme
Uyma dedim uydun eller sözüne

Video yorumları

Sevcan Orhan

Ender Balkır

Tolga Çandar

Özgür Akdemir

Hüseyin Turan

Notası

Evlerinde bir ipekten halı var notası

Bir yanıt yazın