Evrenköy’ün alt yanında bostanı

Eserin künyesi

Yöresi: Uşak
Kaynak kişisi: İbilâk Mehmet
Derleyeni: Yüksel Ayhan
Notaya alanı: Özay Gönlüm
Formu: Türkü

Sözleri

Evrenköy’ün alt yanında bostanı (amman)
Can Fadime’m de birman giyer (ammanın da) fistanı

Bağlantı:
Gelive gidive tın tıngırda
Zilleri takıve şın şıngırda
Hopdiri yârim fın fıngırda
Dünyâ güzeli

Evrenköy’ün alt yanında baldıran (amman)
Dört deliganlı can Fadime’yi (amman da) galdıran

Evrenköy’ün alt yanında söğüdü (amman)
Can Fadime’m de nerden almış (ammanın da) öğüdü

Video yorumları

Özay Gönlüm

Evrenköy'ün Alt Yanında Bostanı

Tuğba Ger

Tuğba Ger | Evrenköy'ün Alt Yanında Bostanı - Gelive Gidive - Yareniyle

Hâle Gür

Hale Gür | Evrenköy'ün Alt Yanında Bostanı - Gelive Gidive

Notası

Evrenköy'ün alt yanında bostanı notası

Yorumunuz