Eserin künyesi

Yöresi: Uşak yöresi
Kaynak kişisi: İbilâk Mehmet
Derleyeni: Yüksel Ayhan
Notaya alanı: Özay Gönlüm
Formu: Türkü formu

Sözleri

Evrenköy’ün alt yanında bostanı (amman)
Can Fadime’m de birman giyer (ammanın da) fistanı

Bağlantı:
Gelive gidive tın tıngırda
Zilleri takıve şın şıngırda
Hopdiri yârim fın fıngırda
Dünyâ güzeli

Evrenköy’ün alt yanında baldıran (amman)
Dört deliganlı can Fadime’yi (amman da) galdıran

Evrenköy’ün alt yanında söğüdü (amman)
Can Fadime’m de nerden almış (ammanın da) öğüdü

Video yorumları

Özay Gönlüm

Tuğba Ger

Hâle Gür

Notası

Evrenköy'ün alt yanında bostanı notası

Bir yanıt yazın