Eserin künyesi

Yöresi: İstanbul yöresi
Kaynak kişisi: Sarı Recep
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Gemilerde tâlim var
Bahriyeli yârim var
O da gitti sefere
Ne talihsiz başım var

Bağlantı:
Hani benim Recebim
Sarı lira vereceğim
Almazsa karakola gideceğim

Gemi gelir yanaşır
İçi dolu çamaşır
Benim yârim pek güzel
Gören gözler kamaşır

Video yorumları

Zara (Neşe Yılmaz Beki)

Melihat Gülses

Notası

Gemilerde tâlim var notası

Bir yanıt yazın