Eserin künyesi

Yöresi: Erzincan yöresi
Kaynak kişisi ve derleyeni: Ali Ekber Çiçek
Notaya alanı: Prof. Dr. Can Etili
Formu: Türkü formu

Sözleri

Gönül gel seninle muhabbet edelim
Araya kimseyi alma sevdigim
Ya benim kimim var, kime yalvarayım
Kaldır kalbindeki karayı gönül

Dünyâ için gül benzini soldurma
Hâlden bilmeyene hâlin bildirme
Tabip olmayana yaran sardırma
Azdırırsın bir gün yarayı gönül

Solmazsa dünyâda güzeller solmaz
Bu dünyâ fânidir kimseye kalmaz
Yalan dolan ile sofuluk olmaz
Mümin olan bekler berayı gönül

Derviş Ali’m öğüt verir özüne,
Gönül lutfeyledi geldi sözüne
Azrail konarsa göğsün düzüne,
O zaman görürsün karayı gönül

Video yorumları

Ali Ekber Çiçek

Âdile Kurt Karatepe

İlkay Akkaya

Sevcan Orhan

Esat Kabaklı

Filiz Kılıç

Notası

Gönül gel seninle muhabbet edelim notası

Bir yanıt yazın