Eserin künyesi

Yöresi: Yozgat – Akdağ madeni yöresi
Kaynak kişisi, derleyeni ve notaya alanı: Nidâ Tüfekçi
Formu: Türkü formu

Sözleri

Hastâne önünde, incir ağacı (Annem ağacı)
Doktor bulamadı, bana ilâcı (Annem ilâcı)
Baş tabip geliyor, zehirden acı (Annem vay acı)

Garip kaldım, yüreğime derdoldu (Annem derdoldu)
Ellerin vatanı, bana yurdoldu (Annem yurdoldu)

Mezarımı kazın, bayıra düze (Annem vay düze)
Yönünü çevirin, sıladan yüze (Annem vay yüze)
Benden selâm söylen, sevdiğimize (Sevdiğimize)

Başına koysun, karalar bağlasın (Annem bağlasın)
Gurbet elde kaldım diye, ağlasın (Annem ağlasın)

Öyküsü

Hastane önünde, incir ağacı türküsünün öyküsü

T.R.T. repertuvarına 3 Yozgat türküsü kazandırmış olan Akdağ madenli folklor araştırmacısı Siyami Taştan‘ın verdiği bilgiye göre, Yozgat’ın Akdağ madeni ilçesinde yaşayan, henüz askerliğini yapmamış verem hastası bir delikanlı, bir kıza gönül verir.

Kız da onun sevgisine karşılık verir. Oğlanın ailesi, kızı istemeye giderler. Kızın ailesi, oğlan verem hastası olduğu için kızlarını onunla evlendirmek istemezler.

Verem, o yıllarda kolay kolay tedavi edilemeyen ölümcül bir hastalıktır. Oğlan, sevdiğine kavuşamayacağını anlamış olmanın derin üzüntüsü içerisinde, askerlik vazifesini yerine getirmek üzere İstanbul’a gider.

Hastalığı, yaşadığı sarsıcı üzüntünün de etkisiyle, askerliği sırasında daha da ağırlaşır ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınır.

Umutsuz bir sevdâ çeken delikanlı, hastalığına da şifa bulunamayacağını hissetmiştir. Hastane odasının penceresinden incir ağacına bakarak, bir kâğıt parçasına mısralar yazmaya başlar.

Hastâne önünde incir ağacı
Doktor bulamadı bana ilacı
Baştabip geliyor, zehirden acı
Garip kaldım, yüreğime dert oldu
Ellerin vatanı bana yurt oldu…

Bu mısraları yazdığı kâğıdı katlar, kasketinin tereğine / siperine sıkıştırır. Bir süre sonra da vefat eder. Cenazesini almaya gelen dayısı, eşyalarını toplarken, kasketine saklanan o kâğıdı bulur, şiiri okur… Şiir, zaman içinde türküye dönüşür, dilden dile söylenmeye başlanır.

Kendisi de Akdağmadenili olan Türk Halk Müziği Sanatçısı merhum Nida Tüfekçi tarafından derlenen bu içli sevdâ türküsü, sevip de kavuşamayan âşıkların türküsü olarak hâlâ yaşlı gözlerle dinlenir. Kaynak: yozgatmuhabir.blogspot.com.tr

Video yorumları

Emel Taşçıoğlu

Emel Taşçıoğlu - Hastane Önünde İncir Ağacı & Dersini Almış Da Ediyor Ezber

Devrim Kaya

Devrim KAYA _ Hastane Önünde İncir Ağacı

Yıldız Çam

yıldız çam - hastane önünde incir ağacı

Celâl Bakar

Celal Bakar - Hastane Önünde İncir Ağacı

İclâl Aydın

İclal Aydın / Hastane önünde incir ağacı

Notası

Hastâne önünde, incir ağacı notası - 1
Hastâne önünde, incir ağacı notası - 2
Hastâne önünde, incir ağacı notası - 3

Bir yanıt yazın