Kağızman’a ısmarladım nar gele türküsü

Sözleri

Kağızman’a ısmarladım nar gele nar gele
Gümüş kemer ince bele dar gele dar gele (vay)
Dar gele dar gele vay dar gele dar gele

Baharda yayılır kuzu yan yana yan yana
Benim yârim inci takar gerdana gerdana (vay)
Gerdana gerdana vay gerdana gerdana

Benim yârim güzellerden bir dane
İçlerinde sarı saçlı gül dane (vay)
Gül dane güld ane vay gül dane gül dane

Eserin künyesi

Yöresi: Erzurum
Kaynak kişisi: Muharrem Akkuş
Derleyeni ve notaya alanı: Nidâ Tüfekçi
Formu: Türkü

Video yorumları

Hayâl Has

Kağızmana Ismarladım Nar Gele - Hayal Has

İsim belirtilmemiş?

Kağızman'a Ismarladım Nar gele Nar gele 🙂

Cânân Başkaya

Kağızman'a ısmarladım+Kavurma koydum+Dimme / Kars -Erzurum - Ardahan (Halay ) /Canan Başkaya

Notası

Kağızman'a ısmarladım nar gele notası