Eserin künyesi

Yöresi: Diyarbakır yöresi
Kaynak kişisi vederleyeni: İzzet Altınmeşe
Notaya alanı: Sâlih Turhan
Formu: Türkü formu

Sözleri

Kar yağar, kar üstüne
Derdim var, dert üstüne
Cellat boynumu vursa
Yâr sevmem, yâr üstüne

Bağlantı:
Amman ey amman ey
Hâlım yamman ey
Seni gelin getirem
Arpa buğday zamman ey

Kar yağar, ayazlanır
Gün doğar, beyazlanır
Ben yârimi görmezsem
Şu gönlüm marazlanır

Video yorumları

Salih Gündoğdu ve Paul Dwyer

KAR YAĞAR KAR ÜSTÜNE - Salih Gündoğdu & Paul Dwyer #98

Dil Tengî

Kar Yağar Kar Üstüne - Dil Tengî

Gül Emekçi

Gül Emekçi - Kar Yağar Kar Üstüne - ammaney amman ey halay

Notası

Kar yağar, kar üstüne notası

Bir yanıt yazın