Kar yağar kar üstüne türküsü

Sözleri

Kar yağar kar üstüne
Derdim var dert üstüne
Cellat boynumu vursa
Yâr sevmem yâr üstüne

Bağlantı:
Amman ey amman ey
Hâlım yamman ey
Seni gelin getirem
Arpa buğday zamman ey

Kar yağar ayazlanır
Gün doğar beyazlanır
Ben yârimi görmezsem
Şu gönlüm marazlanır

Eserin künyesi

Yöresi: Diyarbakır
Kaynak kişisi ve derleyeni: İzzet Altınmeşe
Notaya alanı: Sâlih Turhan
Formu: Türkü

Video yorumları

Salih Gündoğdu ve Paul Dwyer

KAR YAĞAR KAR ÜSTÜNE - Salih Gündoğdu & Paul Dwyer #98

Dil Tengî

Kar Yağar Kar Üstüne - Dil Tengî

Gül Emekçi

Gül Emekçi - Kar Yağar Kar Üstüne - ammaney amman ey halay

Notası

Kar yağar kar üstüne notası