Sâlih Turhan

Sâlih Turhan, 7 Şubat 1956 tarihinde Elazığ merkez Kuyulu köyünde dünyâya geldi. Yaşayan altı kardeşin en büyüğüdür. İlkokulu köyde, Ortaokul ve Liseyi Elazığ’da bitiridi.

Ortaokul yıllarında başlayan müzik (radyo) dinleyiciliği hobisini, lise yıllarında okul müsamereleri ile sahneye kadar taşıdı. Lise yıllarında Elazığ Musıkî Cemiyetine devam etti. (1973 – 1975) Cemiyetin, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği konserlerinde görev aldı.

Elazığ’da Hürriyet gazetesince, 1975 yılında yapılan, halk müziği yarışmasında birinci olunca, daha da şevklenerek, T.R.T.’yi hedeflemeye başladı.

1975 yılında yapılan, T.R.T. televizyonu halk müziği ön dinleme sınav duyurusuna, babasının muhalefetine rağmen, dedesinin yönlendirmesi ile, Ankara’daki sınavlara katıldı. Mustafa Geceyatmaz ve Nevin Akol’un jüriliğindeki, TV ön dinleme sınavını kazandı. Okuduğu türküler: “İndim yârin bahçesine (Elazığ)” ve “Fincanı taştan oyarlar – (Sivas).”

Sâlih Turhan, geçici süreli birkaç özel işte çalıştı. Yine geçici olmak üzere, Başbakanlık İstatistik Enstitüsünde, yaklâşık bir yıl görev yaparken, Çalışma Bakanlığının memur sınavını kazandı, ancak işe giremedi. Oradan almış olduğu memurluk kazandı belgesi ile, daha sonra Başbakanlıkta kadrolu olarak memur – rapörtör ünvanıyla, beş yıl sürecek (1976 – 1982) resmî görevine başladı.

Sâlih Turhan, memuriyeti süresince, resmi işini aksatmamak kaydıyla, mesai haricinde özel ders ve derneklerle, müzik bilgi ve tecrübesini geliştirdi. Başbakanlıktaki bu zaman zarfında, Devlet Arşivleri Genel Müdürü, Sayın İsmet Binark, Personel ve Prensipler Genel Müdürü, Sayın Saffet Arıkan Bedük, Kurmay Albay Sayın Yücel Tanyel’in manevi teşvik ve yardımlarını gördü.

1976 yılında, sınavla girdiği Halkevleri Genel Merkezi Halk Müziği Örnek Korosunun, Özcan Tamer yönetimindeki çalışmalarından istifade etti. Daha sonra, Serbülent Yasun yönetimindeki, HAMOY Korosunda çalıştı. Aynı yıllarda, TÖMFED Derneğinin, yurt içi ve yurt dışı turnelerine katıldı. Kısa bir süre de, FEK Derneğine devam etti.

1979 yılında, İ.T.Ü. Konservatuvarı için sınav kaydı yaptırdı, Ankara’daki memuriyetinden dolayı o arzusunu gerçekleştiremedi. Ancak Ankara’da, Coşkun Güla ve Doğan Koçer gibi hocalardan özel dersler alıp, bu konuda yoğun çaba harcayarak, kendisini yetiştirmeye çalıştı.

1980 yılında, Ankara Radyosunda açılan Stajyerlik Sınavının birincisini kazandı, ama ikincisini kazanamadı. 1981 yılında, daha iyi hazırlanarak, Erzurum Radyosunca açılan, “Yetişmiş sanatçı” sınavını kazandı ve beş yıl süre ile (1982 – 1987) ses sanatçısı olarak burada görev yaptı.

Sâlih Turhan, Erzurum Radyosunun sınavını kazanınca, Başbakanlıktaki memuriyetini, Kültür Bakanlığına aktardı ve kadrosu merkezde (MİFAD) bünyesinde olmak kaydıyla, folklor araştırmacısı olarak, Erzurum Kültür Müdürlüğünde T.R.T.’ye paralel, iki görevi bir arada yürüttü. O zamanlar, radyo sanatçıları iki işte aynı anda çalışabiliyorlardı. (2. Tip Sözleşme Statüsü ile).

Erzurum’da iken, 1983 yılının Aralık ayı ile, 1984 yılının Şubat aylarını kapsayan sürede, dört aylık kısa dönem askerlik görevini, Erzincan 59. Topçu Tugayında tamamladı. Askerlik dönüşü, T.R.T. Kurumunun sözleşmeli statüye geçmesiyle, Kültür Bakanlığındaki Folklor Araştırmacılığı görevinden ayrılıp, 1984 yılında tamamen T.R.T.’ye geçti.

Yine Erzurum’da bulunduğu yıllarda, halk müziği ile ilgili çeşitli araştırmalar yaptı ve amatör korolar çalıştırdı. 1987 yılı Haziran ayında, Sayın Mehmet Özbek yönetimindeki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosuna naklen geçiş yaptı.

Devlet korosunun 1991 – 1992 yıllarında Müdürlüğünü yapan Sâlih Turhan, aralıklarla iki dönem sanat kurulu üyeliği yaptı ve bu dönemler içerisinde, koro adına çeşitli TV programı, temalı konser programları ve repertuvar önerilerinde bulunarak, bunların gerçekleşmesine katkıda bulundu.

Araban gazel Salih Turhan

Bir yanıt yazın