Eserin künyesi

Yöresi: Sinop yöresi
Kaynak kişisi: Münire Tarabuş
Derleyeni ve notaya alanı: Ahmet Yamacı
Formu: Türkü formu

Sözleri

Kırda erik ağacı
Etrafında alıcı
Oğluna meyil verdim
Darılma hanım bacı

Nakarat:
Dillala dillala
Paralar verdim tellala
Tellal gözün kör olsun
Beni verdin dillere

Kırda şeker kamışı
Erken doğmuş güneşi
Öyle bir yâr sevdim ki
Dünyâda yoktur eşi

Kırda elma biter mi
Gökte yıldız biter mi
Bana yârdan geç derler
Seven yârdan geçer mi

Video yorumları

Emine Akmeşe

Nuray Genç

Notası

Kırda erik ağacı notası

Bir yanıt yazın