Eserin künyesi

Yöresi: Diyarbakır yöresi
Kaynak kişisi: Hâfız Celâl (Celâl Sevimli)
Derleyeni: Bedri Ayseli
Notaya alanı: Emin Aldemir
Formu: Türkü formu

Sözleri

Kırklar dağı’nın düzü
Karanlık bastı bizi
Kör olasan zalım Suzan
Ziyaret çarptı bizi

Köprü altı kapkara
Ana gel beni ara
Saçlarıma kumlar doldu
Tarağ getir de tara

Gazi köşkü serindir
Dicle suyu derindir
Ağlama sen garip anam
Kadir mevlâm kerimdir

Video yorumları

Cengiz Özkan

Nazlı Öksüz

Merve Kayacan

Dilek Türkan

Zara (Neşe Yılmaz Beki)

Notası

Kırklar dağı'nın düzü notası

Bir yanıt yazın