Mapushane içinde attım postumu

Eserin künyesi

Yöresi: Orta Anadolu yöresi
Kaynak kişisi, derleyeni ve notaya alanı: Ahmet Yamacı
Formu: Türkü formu

Sözleri

Mapushane içinde attım postumu (oy oy)
Şimdi bildim düşman ile dostumu
Aziz arkadaşlar bize küstü mü (oy oy)

Bağlantı:
Yanarım yanarım derdime yanarım
Demir parmaklıklardan boyum büker ağlarım

Mapushane içinde yanıyor gazlar
Oturmuş mapuslar çalınır sazlar
(Bayramdan bayrama çalınır sazlar)
İdama gidenin ciğeri sızlar (oy oy)

Video yorumları

Fatma Parlakol

Fatma Parlakol - Mapushane İçinde Attım Postumu [ Sevda © 2015 Z Ses Görüntü ]

Lâl Bağlama Dörtlüsü

Lâl Bağlama Dörtlüsü - Hapishane İçinde Attım Postumu

Notası

Mapushane içinde attım postumu notası