Mapushane içinde attım postumu türküsü

Sözleri

Mapushane içinde attım postumu (oy oy)
Şimdi bildim düşman ile dostumu
Aziz arkadaşlar bize küstü mü (oy oy)

Bağlantı:
Yanarım yanarım derdime yanarım
Demir parmaklıklardan boyum büker ağlarım

Mapushane içinde yanıyor gazlar
Oturmuş mapuslar çalınır sazlar
(Bayramdan bayrama çalınır sazlar)
İdama gidenin ciğeri sızlar (oy oy)

Eserin künyesi

Yöresi: Orta Anadolu
Kaynak kişisi, derleyeni ve notaya alanı: Ahmet Yamacı
Formu: Türkü

Video yorumları

Fatma Parlakol

Fatma Parlakol - Mapushane İçinde Attım Postumu [ Sevda © 2015 Z Ses Görüntü ]

Lâl Bağlama Dörtlüsü

Lâl Bağlama Dörtlüsü - Hapishane İçinde Attım Postumu

Notası

Mapushane içinde attım postumu notası