Eserin künyesi

Yöresi: Elazığ yöresi
Kaynak kişisi: Vasfi Akyol
Derleyeni ve notaya alanı: Muzaffer Sarısözen
Formu: Türkü formu

Sözleri

Meteris’ten ineydim
Güllüm güle gideydim
Eğer Güllüm ağlarsa
Göz yaşını sileydim

Bağlantı:
Aman gözlerin olam
Şirin sözlerin olam

Oy milli saramadım
Ben murat alamadım
Cemi kuş yuva yaptı
Kuş kadar olamadım

Video yorumları

Mehmet Özbek

Meteris'ten ineydim - Mehmet Özbek

Hayâl Has

Meteristen İneydim - Hayal Has

Âdile Kurt Karatepe

Adile Kurt Karatepe - Meteris'ten İneydim

Notası

Meteris'ten ineydim notası

Bir yanıt yazın