Sitemde; kaynak kişisi, derleyeni, notaya alanı, notası, sözleri, öyküsü ve video yorumlarıyla bulunan, Elazığ yöresi türkülerinin sayfaları.